LTFLL > Impressum

Impressum

Copyright ©2010 LTfLL Project
(Language Technologies for Lifelong Learning)

Open Universiteit Nederland (Coordinator)
Valkenburgerweg 177
Postbus 2960
6401 DL HEERLEN
The Netherlands
Wolfgang Greller (wolfgang.greller@ou.nl)
Tel. +31 45 5762901


Website and technical issues:
Webadmin (LTfLLWeb@bitmedia.cc)